26.6.13

η επιφάνεια των πραγμάτων

"In my room, the world is beyond my understanding;
But when I walk I see that it consists of three or four
hills and a cloud."

~ Wallace Stevens, from “Of the Surface of Things"

Δεν υπάρχουν σχόλια: