29.10.13

ποίημα

Οι καλύτεροι Γνωστοί μου είναι εκείνοι
Με τους Οποίους δεν είπα ούτε Λέξη-
Τ Αστέρια που δήλωσαν έλα στην Πόλη
ποτέ δεν Με Εκτίμησαν (ως) αγενή
Αν και στην Ουράνια Πρόσκλησή τους
Απέτυχα να αποκριθώ-
Το συνεπές-ταπεινό μου Πρόσωπο
(στάθηκε) Ικανοποιητικά Ευγενές-

~ Emily Dickinson (1865)

Δεν υπάρχουν σχόλια: