16.12.13

ιστορίες για να συνεχίζουμε

Να μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Να η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις την επόμενη ζωή για να ξαναγεννηθείς.

"I’m a substance abuse counselor. I always try to create a linkage between me and the people I’m trying to help— to let them know that we’re doing this together. Because I’ve been there and done that."
“What were you addicted to?”
“I was addicted to lifestyle, actually. I was a substance abuse dealer. I started with marijuana, then graduated to cocaine, then eventually I even had people working under me.”
“What made you start dealing drugs?”
“It’s a long story, but I think it comes down to not having a family. My mom wasn’t around. My stepfather abused my sister. I think I was looking for a family. And with drugs and money, I managed to create a group of people who were loyal to me.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: